Loading

Tre universitet i Norden ligger högst i den internationella rankningen

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Tre universitet i Norden ligger högst i den internationella rankningen

Varje år utförs en undersökning av världens alla universitet som sedan rangordnas som de bästa utifrån bland annat sina utbildningsprogram och den kvalitet dessa erhåller. Bland de topp tre nordiska universiteten ligger de senaste åren på första plats Karolinska Institutet följt av Köpenhamns universitet och Helsingfors universitet. Karolinska Institutet erbjuder mycket kvalitativa program inom hälsa […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

De bästa universiteten i Norden

Det finns en hel mängd med välkända universitet i de nordiska länderna och vi ska ta upp några av de bästa. I Sverige har vi Lunds universitet som det internationellt absolut kändaste universitetet. Det kommer på plats 78 på QS Top Universities lista över de bästa universiteten världen över. Här kan du studera allt från […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Varför är de nordiska utbildningssystemen så framgångsrika?

För över trettio år sedan omarbetade de skandinaviska länderna sina läroplaner för att inkludera mer kreativitet, samarbete och kommunikation. Det var en strävan som grundades i välfärdsstatens mentalitet där man värderade inklusivitet och samarbete för det gemensammas bästa. De nordiska länderna placerar sig i allmänhet över genomsnittet i PISA-rankningar, med ett topprankat Finland. Samtliga nordiska […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Från förskola till universitet

Innan ett barn blir en del av det statliga utbildningssystemet i ett av de nordiska länderna kan det placeras i en förskola och få de grundläggande förutsättningarna för att påbörja sin utbildning. Förskola är en gruppverksamhet för barn från ett år till skolstarten. Förskolan organiseras för att föräldrar ska få möjligheten att arbeta och studera. […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Jämförelse mellan olika nordiska utbildningssystem

De nordiska ländernas utbildningssystem är lika på många sätt. I exempelvis Finland består utbildningen av daghemsprogram för spädbarn och småbarn och sedan förskola för sexåringar. Efter det startar en nioårig grundskoleutbildning som barnen börjar när de är 6 eller 7 år och slutar när de är 16. På den punkten är de mer eller mindre […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Folkskole och historia

Det danska utbildningssystemet har sitt ursprung i katedral- och klosterskolorna som inrättades av den romersk-katolska kyrkan i början av medeltiden. Sju av skolorna som grundades under 1200- och 1300-talen finns fortfarande kvar idag. Efter reformationen, som officiellt genomfördes år 1536, togs skolorna över av kronan. Deras huvudsyfte var att förbereda eleverna för teologiska studier genom […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Finlands utbildning ligger i topp

Utbildningarna i Finland, både de på lägre och högre nivå, har sedan många år tillbaka varit väl diskuterade i positiva ordalag både i och utanför Europa. Finland har uppenbarligen lyckats med något som få andra länder har – nämligen att skapa en skola som säkerställer att alla elever får samma utbildning oavsett var de växer […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Utbildningssystemet i Norge

Det norska skolsystemet kan delas upp i tre delar: Grundskolan (Barneskole 6-13 år), ungdomsskola (13-16 år) och gymnasiet (Videregående skole, 16-19 år). Barneskole- och ungdomsskolenivåerna är obligatoriska och brukar kallas för Grunnskole (bokstavligen översätts till “grundskola”). Grundskolan är obligatorisk för alla barn i Norge mellan åldrarna 6-16 år. Före 1997 började obligatorisk utbildning i Norge […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Sveriges skolsystem

I Sverige finns det en obligatorisk grundskola mellan det att barnet är 6 år och 16 år. Det är en utbildning som alla måste gå och som är helt kostnadsfri. Efter det går det att läsa vidare på gymnasiet, vilket de flesta nuförtiden gör. Där finns det både teoretiska och yrkesinriktade program. För den som […]

Nordens universitet,   Utbildningssystem

Nordiskt utbildningssystem – en kort historik

De nordiska ländernas likheter vad gäller utbildningssystem vilar på de historiskt starka banden. De har likartade sociala, kulturella och politiska bakgrunder. Samtliga länder har haft unioner, tillhörigheter och gemensamma historiska ättlingar. Även kristendomen och de kyrkliga skolorna har länderna haft gemensamt. Och inte att förglömma, de språkliga beröringspunkterna har varit en starkt bidragande orsak till […]